بیمه دی نمایندگی برتر جعفری کد 5367 ارومیه

ارومیه، چهارراه شورا، ابتدای خیابان آهندوست، پلاک 85، پاسخگوی دائمی 09104050157

بیمه دی نمایندگی برتر جعفری کد 5367 ارومیه

ارومیه، چهارراه شورا، ابتدای خیابان آهندوست، پلاک 85، پاسخگوی دائمی 09104050157

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز حادثه ملولم و بیمـــــــه دی کجاست

نمایندگی کد 5367 شرکت بیمه دی از سال 1390 در شهر ارومیه شروع به فعالیت کرده و هم اکنون از نظر میزان پرتفو، نمایندگی برتر استان آذربایجان غربی می باشد.